Skutki nieprawidłowego wykonania izolacji wodochronnej fundamentów

Nieprawidłowe wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów może powodować zawilgocenie murów. W zimnych miesiącach, woda zwiększająca objętość podczas zamarzania, może powodować rozsadzanie fundamentów czy ścian.

W wyniku podciągania kapilarnego, woda wraz z rozpuszczonymi w niej związkami chemicznymi może powodować powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenia się powłok malarskich czy odpadania tynku na wyżej położonych fragmentach ściany.

Zawilgocone ściany to również pożywka dla grzybów i pleśni, które oprócz złego wpływu na stan zdrowia użytkowników budynku, powodują niszczenie materiałów ? betonu, cegieł, zapraw, drewna, klejów czy powłok malarskich.

Wykonanie za mało odpornej lub nieszczelnej izolacji przeciwwodnej umożliwi przedostawanie się wody do ścian, a w konsekwencji może narazić na koszty skomplikowanych napraw skutków  szkodliwego oddziaływania wody, osuszania budynku oraz na naprawy, czy raczej ponownego wykonania samej izolacji.

Tekst: Anna Krasnopolska

Hydroizolacja budynku podpiwniczonego i posadowionego na gruncie

Wykonując zabezpieczenie wodochronne podziemnych części budynku zawsze należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych i rodzaj gruntu, w jakim będzie on posadowiony. Opinia geotechniczna o gruncie determinuje rodzaj wykonywanej hydroizolacji, zastosowanych materiałów itp. Budynki podpiwniczone ze względu na głębsze posadowienie,  bywają częściej narażone na oddziaływanie hydrostatyczne wód gruntowych - wówczas niezbędne jest wykonanie cięższych izolacji wodochronnych.

W przypadku izolacji fundamentów i podłogi na gruncie, do izolacji poziomej na płycie podkładowej najlepiej wybierać materiały o parametrach podobnych do tych zastosowanych w izolacji poziomej ścian fundamentowych. Dzięki temu łatwiej będzie je ze sobą połączyć, będą też podobnie pracowały. Ważne jest staranne wykonanie połączeń hydroizolacji i pozostawianie tam odpowiednio długich zakładów - najczęściej tam właśnie, z  powodu błędów lub zaniedbań, ochrona przed wilgocią okazuje się niedostateczna.

Zawsze należy też wziąć pod uwagę czy podziemna część budynku będzie ocieplana styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Jeśli tak, ściany nie mogą być zabezpieczane masami rozpuszczalnikowymi, bo odparowujący rozpuszczalnik uszkadza styropian i podobne materiały - należy zastosować masy i lepiki  bezrozpuszczalnikowe np. Disprobit czy Abizol ST Tytan Professional.

Tekst: Anna Krasnopolska

Właściwa konserwacja dachu – szczelność na lata

Właściwa konserwacja dachu  

Konserwacja pokrycia dachu wydłuża jego żywotność i szczelność, tym samym pozwala uniknąć znacznie wyższych wydatków związanych z remontem czy wymianą pokrycia.  

Kiedy i jak często wykonywać prace konserwacyjne? Pokrycia wykonane z pap klasycznych i termozgrzewalnych niemodyfikowanych wymagają konserwacji już po okresie 2 lat eksploatacji. Jednakże stosowane w ostatnich latach lepsze jakościowo papy oraz nowoczesne preparaty konserwujące pozwalają na przeprowadzenie pierwszej konserwacji nawet po 4 latach. Zawsze jednak pokrycia muszą spełniać poniższe warunki:
- papa ostatniej warstwy nie może być zbyt wyjałowiona i osłabiona – musi wytrzymać skurcz mas asfaltowych występujący przy odparowywaniu rozpuszczalnika lub wody
- papy są związane z podłożem i ze sobą
- pokrycie nie było zbyt często naprawiane  

Do wykonywania konserwacji bitumicznych hydroizolacji dachów Tytan Professional poleca Dacholeum na bazie rozpuszczalników oraz preparaty na bazie wody –  Disprobit Grunt Koncentrat oraz Disprobit. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, mokrą warstwę masy posypać posypką mineralną.  

Do niszczenia asfaltów przyczynia się głównie promieniowanie słoneczne, a w szczególności promieniowanie UV. Dlatego zastosowanie powłok aluminiowych odbijających promienie UV i wpływających korzystnie na rozkład temperatur znacznie wydłuża żywotność asfaltowych powłok izolacyjnych. Takie dodatkowe -srebrzyste- zabezpieczenie, dające też efekt dekoracyjny, na bitumicznych pokryciach dachowych, metalowych czy eternitach wykonujemy masą asfaltowo-aluminiową Alubit.  

Aby dach dobrze spełniał swoje funkcje, wiosną i jesienią trzeba go posprzątać – usunąć  liście, namuły brudu i piasku z rynien, koryt ściekowych i dachu. Przy tej okazji należy dokonać przeglądu uszczelnień i stan powłoki oraz dokonać niezbędnych napraw uszkodzonych elementów. Warto sprawdzić obróbki blacharskie – czy nie są poluzowane i czy nie wypadły masy uszczelniające oraz umocowania łączy instalacji odgromowej.  

 

Naprawy przecieków

Naprawę przeciekających dachów krytych papą zaczynamy od lokalizacji miejsca przecieku zarówno od strony sufitu, jak i dachu. Nie jest to proste, ponieważ rzadko się zdarza, aby miejsce przecieku na suficie pokrywało się w linii pionowej z uszkodzeniem na dachu. Dlatego najlepiej rozpocząć od oględzin miejsc, gdzie mogą zadziałać typowe przyczyny uszkodzeń pokryć papowych:
- pęknięcia starej papy na skutek jej skurczenia i utraty wytrzymałości mechanicznej,
- samozdylatowanie lub klawiszowanie stropu powodujące pęknięcia papy,
- uszkodzenia mechaniczne powstałe np. przy odśnieżaniu dachu
- pęknięcie pęcherzy,
- rozszczelnienia dylatacji technicznych,
- przyłącza papy do kominów, świetlików, innych budynków,
- przyłącza papy do masztów, wywietrzników,
- nieszczelności i odkształcenia obróbek blacharskich na połączeniach blacharki z tynkiem i połączeń między elementami blacharki.

Do wykonania napraw przydatna będzie masa szpachlowa asfaltowo-kauczukowa Abizol G Tytan Professional, Uszczelniacz Dekarski Tytan Professional, Taśma Uszczelniająca Dekarska Tytan Professional. 

Abizol G to gęsta, plastyczna masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym i zbrojona włóknami do naprawy uszkodzonych pokryć dachowych na wilgotnych i suchych powierzchniach, podklejania papy, szpachlowania ubytków oraz prac dekarskich i uszczelniających w budownictwie. Powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne, zdolne do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża. 

Uszczelniacz Dekarski Czarny to plastyczna masa bitumiczna do uszczelniania, napraw, odnawiania i ochrony spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. 

Uszczelniacz Dekarski Srebrny to plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminiowych szczególnie przydatna przy wykańczaniu połączeń pomiędzy obróbkami blacharskimi a powierzchnią połaci dachu czy muru. 

Uszczelniacz Dekarski Ceglany, Brązowy, Bezbarwny, Zielony to masy kauczukowe o bardzo dużej odporności na zmienne warunki atmosferyczne przeznaczone do łączenia, zabezpieczania i uszczelniania opierzeń i połączeń dachowych oraz przy pracach naprawczych nieszczelnych dachów. 

Taśma Uszczelniająca Dekarska to samoprzylepna, elastyczna bitumiczna taśma izolacyjna, wykończona warstwą aluminium, przeznaczona do zabezpieczeń wodoszczelnych dachów, ścian i fundamentów oraz zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskich i rur. 

Tekst: Anna Krasnopolska

Abizol ST – wydajny lepik do styropianu i masa hydroizolacyjna w jednym

Abizol ST – wydajny lepik do styropianu i masa hydroizolacyjna w jednym. Styropian i XPS  to jeden najpopularniejszych materiałów służących do ocieplania budynków. By dobrze spełniał swoja funkcję, musi być przyklejony fachowo, przy użyciu odpowiednich produktów. Pewność najwyższej jakości daje nam Abizol ST Tytan Professional. Przede wszystkim wydajność Tradycyjną metodą mocowania XPS i styropianu jest jego przyklejanie za pomocą sypkiej zaprawy klejowej. Rozwiązanie to wiąże się jednak z koniecznością przerywania prac, w celu przygotowania kolejnych porcji kleju, co znacznie wydłuża ich trwanie. Jest też bardzo materiałochłonne – do ocieplenia średniej wielkości domu jednorodzinnego (200 m2) potrzeba około 800 kg suchej zaprawy klejowej w workach. Alternatywnym sposobem, eliminującym powyższe wady jest zastosowanie Abizolu ST jako lepiku do styropianu. Tą wydajną masę dyspersyjna będącą połączeniem asfaltu i kauczuku stosuje się na zimno, nakładając punktowo na płyty styropianowe, które z kolei dociska się do podłoża okrężnymi ruchami. Zużycie Tytan Professional Abizol ST przy punktowym klejeniu styropianu to zaledwie ok. 1 kg/m2. Lepik ten, zachowując elastoplastyczność w niskich temperaturach, gwarantuje trwałości chwytu i zapobiega odklejaniu się styropianu w czasie dużych mrozów.  

Hydroizolacje lekkie i ciężkie Podstawowym zabezpieczeniem, jakie należy wykonać na ścianach fundamentowych, jest hydroizolacja -  izolacja wodochronna. Przy pomocy Abizol ST Tytan Professional możemy wykonać hydroizolacje – izolacje wodochronne typu lekkiego (ściany powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach przepuszczalnych), średniego, a także gdy woda długotrwale utrzymuje się powyżej poziomu fundamentów – hydroizolacje typu ciężkiego. Wystarczy nałożyć odpowiednią ilość warstw masy na zagruntowaną uprzednio powierzchnię. Abizol ST tworzy wyjątkowo szczelne powłoki i dokładnie pokrywa elementy o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach. Dzięki właściwościom tiksotropowym tak utworzona powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni. Dodatek syntetycznego kauczuku sprawia, że masa tworzy zwarte, wyjątkowo elastoplastyczne powłoki, które niwelują pęknięcia podłoża nawet do 5 mm.

Abizol ST można wykorzystywać także do hydroizolacji podposadzkowej tarasów i balkonów, a także stropów na gruncie w piwnicach, garażach itp.

Abizol Tytan Professional – hydroizolacja od fundamentu po dach

hydroizolacja

Solidne zabezpieczenie budynku przed działaniem wody przekłada się na bezpieczeństwo i komfort jego użytkowania przez długie lata. Mury wymagają ochrony zarówno przed wodą opadową, jak i tą bardziej destrukcyjną – gruntową. O niezawodności hydroizolacji przesądza prawidłowa aplikacja i rodzaj produktów użytych do hydroizolacji. Najczęściej wybieranym zabezpieczeniem ścian przed szkodliwym działaniem wodą są masy asfaltowe. Abizole to profesjonalne produkty na bazie asfaltów, od kilkudziesięciu lat stosowane przez wykonawców do hydroizolacji – bezszwowego zabezpieczania budynków przed działaniem wody i wilgoci.

W linii Tytan Professional ich skład wzbogacono kauczukiem syntetycznym i specjalnymi dodatkami zwiększającymi elastyczność oraz odporność tworzonych powłok izolacyjnych na spękania mrozowe. Abizole, Disprobit i Disprobit Grunt Koncentrat tworzą idealnie szczelne powłoki wodochronne, zabezpieczające budynki skuteczniej i na dłużej. Gruntowne przygotowanie podłoża Gruntowanie przed nałożeniem właściwej masy bitumicznej jest niezbędne dla uzyskania ściśle przylegającej i trwałej membrany izolacyjnej. Zmniejsza ono nasiąkliwość, poprawia spoistość oraz zwiększa przyczepność mas powłokowych nakładanych na podłoże.

Do tego celu można użyć Disprobit TYTAN rozcieńczony wodą w stosunku 1:2 lub specjalnie opracowaną emulsję asfaltowo – lateksową w postaci koncentratu – Disprobit Grunt TYTAN. Ta masa o dużej zawartości asfaltu, lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, przeznaczona jest do gruntowania podłoży pod masy bitumiczne na bazie dyspersji wodnych i pod papy termozgrzewalne. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i może być stosowany w kontakcie ze styropianem.

Drobne cząsteczki Disprobit Gruntu wnikają w podłoże znacznie głębiej niż rozcieńczone masy powłokowe, tworząc warstwy izolacyjne bardzo silnie z nim związane. Dzięki skoncentrowanej formie jest bardzo ekonomiczny – 1 kg masy wystarcza na zagruntowanie do 25 m2 powierzchni pod papę i aż do 50 m2 powierzchni pod masy bitumiczne. Kolej na hydroizolację właściwą Kolejnym krokiem po zagruntowaniu powierzchni fundamentów jest nałożenie masy hydroizolacyjnej stanowiącej właściwą powłokę chroniącą przed działaniem wody i wilgoci. Do wykonania zabezpieczenia ścian i ław fundamentowych najczęściej stosuje się masy na bazie dyspersji wodnych, bezpiecznych dla styropianowych izolacji termicznych, jak np. Disprobit Tytan Professional. Jest to produkt o dużej zawartości suchej masy (do gruntowania rozcieńcza się go wodą w stosunku 1:2), dzięki czemu już dwie jego warstwy po wyschnięciu tworzą elastyczną i wodoszczelną powłokę przeciwwilgociową.

Disprobit Tytan Professional nie zawiera rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu nie niszczy styropianu – materiału najczęściej używanego do ocieplania ścian fundamentowych. Disprobitem zabezpieczymy przed wilgocią podziemne części budowli oraz wykonamy podposadzkową izolację przeciwwilgociową piwnic, garaży, tarasów i balkonów. Zabezpieczenie dachu W zmiennym, polskim klimacie, pod wpływem działania promieni słonecznych, wysokich i niskich temperatur, dachy naszych domów starzeją się i ulegają częstym uszkodzeniom. Brak regularnych przeglądów i konserwacji dachu to ryzyko zawilgocenia murów i nieodwracalnych szkód, jak np. przemarzanie ścian i utrata ich termoizolacyjności, pojawienie się wykwitów, grzybów i pleśni, uszkodzenia tynku, zmniejszenie wytrzymałości konstrukcji.

Aby temu zapobiec należy każdej wiosny ocenić stan dachu i zniszczenia powstałe podczas zimy, a następnie przystąpić do jego konserwacji i renowacji. Również do tego celu doskonale nadaje się dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Disprobit Tytan Professional firmy Selena. Nadaje się do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wykonanych z pap i mas asfaltowych, blachy, dachówek itp. Przy jej użyciu wykonuje się też nowe, bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.

ABIZOLE – HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW

Fundamenty to najważniejsza część budynku, od której zależy trwałość i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Aby spełniały swoją funkcję przez długie lata niezbędna jest ich solidna hydroizolacja – izolacja wodochronna. O niezawodności zabezpieczenia przesądza prawidłowa aplikacja materiałów do hydroizolacji i rodzaj użytych produktów. Najczęściej wybieranym zabezpieczeniem ścian przed szkodliwym działaniem wodą są masy asfaltowe.

Abizole to profesjonalne produkty hydroizolacyjne na bazie asfaltów, od kilkudziesięciu lat stosowane przez wykonawców do zabezpieczania budynków przed działaniem wody i wilgoci. W linii Tytan Professional ich skład wzbogacono kauczukiem syntetycznym i specjalnymi dodatkami zwiększającymi elastyczność oraz odporność tworzonych powłok hydroizolacyjnych na spękania mrozowe. Abizole, Disprobit i Disprobit Grunt Koncentrat tworzą idealnie szczelne powłoki hydroizolacyjne-wodochronne, zabezpieczające budynki skuteczniej i na dłużej.

Niezawodna izolacja i hydroizolacja czyli jak dobrać produkty.

Jeśli ściana będzie ocieplana styropianem, masy hydroizolacyjne nie mogą zawierać rozpuszczalników, gdyż uszkadzają one styropian i płyty XPS,  należy wówczas zastosować hydroizolacyjne preparaty bezrozpuszczalnikowe np. Disprobit, Abizol ST Tytan Professional. DISPROBIT stosowany jest do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części budowli, podposadzkowo piwnic, garaży, balkonów i tarasów, do wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na odkładzie oraz do konserwacji pokryć dachowych. ABIZOL ST stosowany jest także do cięższych hydroizolacji oraz do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do zagruntowanych fundamentów. Tworzy zwarte i wyjątkowo elastoplastyczne powłoki, wytrzymujące pęknięcia podłoża nawet do 5mm. 

Do hydroizolacji fundamentów nieocieplanych można stosować także popularne produkty zawierające rozpuszczalnik np. Abizol R, Abizol P, Abizol G -  ich zaletą jest szybsze wysychanie w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

ABIZOL R służy do gruntowania podłoży betonowych pod rozpuszczalnikowe masy asfaltowe, pod papy termozgrzewalne oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

ABIZOL P  stosuje się do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwodnych typu średniego podziemnych części budowli i pokryć dachowych, powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, laminatów zbrojonych włóknem szklanym. Powstałe powłoki są silnie związane z podłożem i kompensują jego mikropęknięcia.

ABIZOL G to masa szpachlowa do wyrównywania powierzchni, wypełniania wyrw i ubytków, miejscowego uszczelniania hydroizolacji, naprawczego podklejania papy. Zawiera włókna zbrojące, a powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne.

Hydroizolacja lekka, średnia czy ciężka?

O rodzaju wymaganej hydroizolacji decyduje poziom wód gruntowych i specyfika gruntu. Informacji na ten temat dostarcza opinia geotechniczna o gruncie, a w przypadku budowy domów często zastępuje ją wywiad wśród sąsiadów – jaką wykonali hydroizolację, czy jest wystarczającym zabezpieczeniem, jaki jest poziom wód itp. Jeśli fundament jest posadowiony powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, wystarczy hydroizolacjaizolacja lekka przeciwwodna np. 2 warstwy Disprobitu naniesione na zagruntowane podłoże; jeśli fundamentom będzie zagrażać parcie hydrostatyczne, należy wykonać cięższą hydroizolację np. przy użyciu Abizolu ST czy Abizolu P.

Solidne wykonanie

Prawidłowo wykonana hydroizolacja składa się przynajmniej z dwóch powłok ochronnych nałożonych na zagruntowane podłoże. Każda warstwa powinna być nakładana po wyschnięciu poprzedniej. Gruntowanie jest niezbędne dla uzyskania ściśle przylegającej i trwałej membrany izolacyjnej. Pod masy dyspersyjne można użyć Disprobit Tytan Professional rozcieńczony wodą w stosunku 1:2 lub specjalnie opracowaną emulsję asfaltowo – lateksową w postaci koncentratu – Disprobit Grunt Tytan Professional. Dzięki skoncentrowanej formie jest bardzo ekonomiczny – 1 kg masy wystarcza do zagruntowania nawet 50 m2 powierzchni. Pod masy rozpuszczalnikowe stosujemy Abizol R.

Bardzo proszę o komentarze lub pytania, chętnie odpowiem wszystkim zainteresowanym.

Tekst: Anna Krasnopolska